Σύσταση επιτροπών ανά Δημοτική Ενότητα στο Δήμο Καλαβρύτων, για τον έλεγχο των τετραγωνικών μέτρων των κοινοχρήστων χώρων.

Σύσταση επιτροπών ανά Δημοτική Ενότητα στο Δήμο Καλαβρύτων, για τον έλεγχο των τετραγωνικών μέτρων των κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κλπ.) που παραχωρούνται από το Δήμο Καλαβρύτων, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δείτε την – ΑΠΟΦΑΣΗ-250-2024

Σχετικές δημοσιεύσεις