ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Ο ποταμός Σελινούντας κινδυνεύει άμεσα από πολλά “μικρά” υδροηλεκτρικά

Η βιασύνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για υδροηλεκτρικό στον Σελινούντα

Γιατί βιάστηκε η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας να γνωμοδοτήσει θετικά για μικρό υδροηλεκτρικό στον Σελινούντα προτού καταθέσουν τις ενστάσεις τους οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς;

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση φορέων και πολιτών για το Μικρό Υδροηλεκτρικό «Ποντιάς» ισχύος 1,3MW, Δ.Ε. Καλαβρύτων, στον ποταμό Σελινούντα.  Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών στην δημόσια διαβούλευση, οι οποίοι υπέβαλαν  τις σοβαρές ενστάσεις τους κατά του έργου.  Επισημαίνεται ότι, μεταξύ των φορέων που κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για το έργο, η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και το Δασαρχείο Καλαβρύτων γνωμοδότησαν αρνητικά, ενώ θετικά γνωμοδότησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και μάλιστα πολύ πριν λήξει ο χρόνος διαβούλευσης, πράγμα που δείχνει ότι δεν είχε το παραμικρό ενδιαφέρον να λάβει υπόψη της τόσο τη γνώμη του κοινού και των φορέων -ως όφειλε από το ρόλο της και τη νομοθεσία- όσο και τις κατευθύνσεις του ισχύοντος Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Δυτικής Ελλάδας

 Για τον ποταμό Σελινούντα, αν και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υγροτοπικές περιοχές της βορειοδυτικής Πελοποννήσου και το σχετικό Χωροταξικό Πλαίσιο προτείνει την προστασία του τοπίου και των πηγών του, στην πράξη, συνεχώς εντείνονται οι σοβαρές πιέσεις που διαταράσσουν το οικοσύστημα του και επιφέρουν διάβρωση, απώλεια υδροφόρου, πλημμύρες κ.ο.κ. από εντατικές ανθρώπινες παρεμβάσεις-δραστηριότητες, ενώ εγκρίνονται, μεταξύ άλλων, εγκιβωτισμοί, αμμοληψίες και υδροηλεκτρικά έργα, παρά τις σχετικές αντιδράσεις των πολιτών.

Ο ποταμός Σελινούντας κινδυνεύει άμεσα από πολλά “μικρά” υδροηλεκτρικά τα οποία θα τσιμεντώσουν την κοίτη του, θα επηρεάσουν τη ροή του, θα υποβαθμίσουν το οικοσύστημά του και κατά συνέπεια τη ζωή μας.  

Θυμίζουμε ότι το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών ΠελοπόννηΣΟΣ έχει ενημερώσει εγγράφως και τεκμηριωμένα τόσο τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων (Α.Π.: 41584/16-3-2022) όσο και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/74771/1551, Α.Π.: 39383/11-03-2022) ότι:

 • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση στην πρόσφατη έκθεσή της συστήνει να αποφεύγεται η κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων ισχύος κάτω των 10 MW, καθώς αυτή οδηγεί σε αύξηση του κατακερματισμού των ποταμών. 
 • Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 προβλέπει την άρση εμποδίων και φραγμάτων σε ποτάμια, ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη ροή τους σε μήκος τουλάχιστον 25 χιλιάδων χιλιομέτρων.

Θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον αν η αδειοδοτούσα αρχή, που είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων, θα εγκρίνει ή θα απορρίψει το έργο, το οποίο αποτελεί ένα από τα 11 υδροηλεκτρικά που απειλούν τον ποταμό Σελινούντα και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης.

 Μέχρι στιγμής για τον Σελινούντα 6 εταιρείες έχουν λάβει άδεια παραγωγής, (εκκρεμούν 5 αιτήσεις υπό αξιολόγηση):

 • Η ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ Κ ΣΙΑ ΕΕ-SA ENERGY με έδρα την Πάτρα και ημ/νία σύστασης 23/7/2018 για υδροηλεκτρικό μέγιστης ισχύος (μ.ι.) 1,3 MW στη θέση Ποντιάς (Δ.Ε. Καλαβρύτων) και η Μελέτη του έργου βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης
 • Η ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-NORTH INSURANCE με έδρα το Ρέθυμνο και ημ/νία σύστασης 5/6/2019 και σε κατάσταση διαγραφής στο ΓΕΜΗ (!) για υδροηλεκτρικό μ.ι. 2,5 MW στη θέση Σελινούντας (Δ.Ε. Αιγίου).
 • Η ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με έδρα το Αίγιο και ημ/νία σύστασης 21/7/2021 για υδροηλεκτρικό μ.ι. 5,835 MW στη θέση Νησάκι (Δ.Ε. Αιγίου).
 • Η ΥΔΑΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με έδρα το Ίλιον και ημ/νία σύστασης 11/6/2021 για υδροηλεκτρικό μ.ι. 2,516 MW στη θέση Σελινούντας (Δ.Ε. Λεοντίου & Αιγίου).
 • Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ ΑΔ-06950 για υδροηλεκτρικό μ.ι. 1,65 MW στη θέση Μαγούζι (Δ.Ε. Καλαβρύτων).
 • Η V TEK CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για υδροηλεκτρικό μ.ι. 0,615 MW στη θέση Αγ. Παρασκευή (Δ.Ε. Καλαβρύτων).

5 Αιτήσεις υπό αξιολόγηση:

 • Πλησίον της αίτησης Ποντιάς η ENERGYCOM A.E. για υδροηλεκτρικό μ.ι. 0,76 MW στη θέση Ρεχες (Δ.Ε. Καλαβρύτων).
 • Πλησίον της αίτησης Ρεχες η ίδια εταιρεία έχει αιτήσεις υπό αξιολόγηση για υδροηλεκτρικό μ.ι. 1,115 MW στη θέση Δεμέστιχα και στη θέση Λεόντιο με μ.ι. 1,22 MW (και οι δύο σε Δ.Ε. Λεοντίου & Καλαβρύτων).
 • Η ΔΡΟΣΑΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για υδροηλεκτρικό μ.ι. 1,3 MW, στη θέση Πετσακοί (Δ.Ε. Καλαβρύτων) στον ποταμό Μανεσαίικο.
 • Η ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ ΙΚΕ για υδροηλεκτρικό μ.ι. 1,8 MW, στη θέση Πλησίον Ι.Μ. Ταξιαρχών (Δ.Ε. Αιγίου).
 • Η ΛΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ για υδροηλεκτρικό μ.ι. 0,71 MW, στη θέση Παναγιά (Δ.Ε. Λεοντίου).

Σχετικές δημοσιεύσεις