ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (2-7-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Χριστὸς Ἀνέστη!

Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας:

α. Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

β.Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

γ.Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

δ. Τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή»

σᾶς εὐχόμεθα ὁλοψύχως κάθε εὐλογία ἐς ἀεί.

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν λίαν εὐχάριστη θέσιν νὰ σᾶς ἐνημερώσωμε, ὅτι, ὁ Σεβασμιώτατός μας Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμος ἔδειξε τὴν δέουσαν κατανόησιν διὰ τὴν πραγματοποίησιν, εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, τῆς Πολυαρχιερατικῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ τὸν Μάϊον καὶ τὸν Ἰούνιον, ἀλλά, τελικῶς, τὴν 2.7.2022, ὁπότε δὲν θὰ κάνῃ οὔτε πολὺ μεγάλη ζέστη οὔτε καὶ κρύο (αὐτονόητον εἶναι ὅτι τὶς βραδινὲς καὶ πρωινὲς ὧρες τα πουλόβερ ἡ οἱ ζακέτες εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ διὰ νὰ ἀποφεύγωνται οἱ πνευμονίες καὶ νὰ μὴ ἐκδηλώνωνται παλαιὰ κρυολογήματα). Αὐτονόητον εἶναι ὅτι ἐμεῖς θὰ τηροῦμε ὅλα τά ὑγειονομικά – ἀσφαλιστικὰ μέτρα. Ὅσοι ἔχουν τὴν πρόσβασιν εἰς τὰ φάρμακα Augmentin 875/125 mg καὶ Zithromax 250 mg μακρᾶς λήξεως, ἄς τὰ πάρουν μαζί τους. Καλὸν εἶναι νὰ ἐφαρμόζωμε τὴν παλαιὰ παροιμία: «καλός εἶναι ὁ ἁγιασμός, ἀλλά λίαν ἀπαραίτητη εἶναι καὶ ἡ γάτα…».

Εἰς συνεννόησιν μὲ τὸν Σεβασμιώτατον μας κ.κ. Ἱερώνυμον ἔχομε προσκαλέσει πολλοὺς φίλους τῶν σκοπῶν τῶν φορέων μας ἰδίως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, καὶ προτιθέμεθα νὰ ἐπιδώσωμε καὶ βραβεύσεις εἰς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Καὶ ἐφέτος θὰ φιλοξενήσωμε μία καλλικέλαδο χορωδία καὶ δὲν θα ἐπιτρέψωμε νὰ προσέλθουν ἄλλοι οἱ ὁποῖοι σκάπτοντες τὸν λάκκο μας ἔπεσαν οἱ ἴδιοι ἐντὸς τοῦ λάκκου.

Θὰ μεταφέρωμε τοὺς φίλους μὲ κλιματιζόμενα λεωφορεῖα καὶ θὰ φιλοξενηθοῦν ὅλοι ἀβραμιαίως.

Διὰ περαιτέρω λεπτομέρειες θά ἐπικοινωνήσωμε πάλι.

Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                          ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικές δημοσιεύσεις