Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος – «Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας»

«Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας» 

  (Πλάτων)

Προσφάτως η ανθρωπότης ευρέθη αντιμέτωπος με μίαν συμφοράν, την Πανδημίαν του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ. Η συμφορά αυτή,  με τις μεταλλάξεις τις οποίες παρουσιάζει ο ΙΟΣ, ούτε λίγο ούτε πολύ ομοιάζει με Λερναίαν Ύδραν. Οι επιστήμονες όλου του κόσμου καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, για την ανάσχεσιν της Πανδημίας.

Εις το από 20 Ιανουαρίου ε.ε. δημοσίευμά μου, το οποίον εφιλοξένησεν η Έγκριτος Ιστοσελίδα Kalavryta Press, κάνω λόγον για τα πνεύματα και τα χέρια των επιστημόνων μας – των ερευνητών, οι οποίοι Θεία Χάριτι ευρήκαν το εμβόλιον και το προσέφεραν εις την δοκιμαζομένην Ανθρωπότητα, το απροσδόκητον αυτό καλόν. Επιβάλλεται όθεν, να πειθαρχήσωμεν εις την Επιστήμην και εις τα μέτρα, τα οποία υποδεικνύει η Πολιτεία, θέτοντες εις το περιθώριον τις μέσω διαδικτύου ή αλλιώς πως προωθούμενες ρηχές διανοήσεις, τουτ’ έστιν ψευτοφιλοσοφίες εξ ωρισμένων αμπελοφιλοσόφων.

Οι Αρχαίοι Έλληνες έλεγαν: «Μας ενδιαφέρει η γνώμη των Θεών και των Φρονίμων Ανθρώπων και όχι η γνώμη των πολλών».

Ο αείμνηστος εγκληματολόγος Κατσιμαγκλής για ο,τιδήποτε έχρηζεν επιστημονικής αποδείξεως έλεγεν: «Αυτό δεν είναι έργον του παντός, αλλά του επαΐοντος».

  Εις ό,τι αφορά την πειθαρχίαν εις τα μέτρα, τα οποία λαμβάνει εκάστοτε η Πολιτεία, παρατηρούμεν ότι: «Η μεν ευταξία σώζειν δοκεί, η δε αταξία πολλούς  ήδη απολώλεκε» (Ξενοφών).

Αποδεικνύεται ότι η ευνομία σώζει, η απειθαρχία όμως έως τώρα έχει καταστρέψει πολλούς.

Άλλωστε μη μας διαφεύγει ότι εις περιπτώσεις κρίσεων, πέραν των άλλων, έχομε να αντιμετωπίσωμεν την εφηρμοσμένην ψυχολογίαν, μέσω των εγκαθέτων ψιθυριστών.

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων

Σχετικές δημοσιεύσεις