ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, στην 2η Τακτική Συνεδρίασή του, στις 31 Ιανουαρίου  2023,ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας και της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαβρύτων, κ. Βασιλείου  Κουτρουλάκη, για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων, σύμφωνα με  τα στοιχεία των Διευθυντών των Σχολείων της περιοχής του Δήμου και του Συλλόγου  Δημοδιδασκάλων Καλαβρύτων, 

αποφάσισε ομόφωνα 

  1. Να καλυφθούν άμεσα τα παρακάτω περιγραφόμενα κενά, σ’ όλα τα σχολεία της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαβρύτων και να λειτουργήσουν τα σχολεία, όπως πρέπει να λειτουργεί κάθε σύγχρονο σχολείο: 

 οι ελλείψεις είναι: 

– Στα δημοτικά σχολεία Κλειτορίας & Ψωφίδας, δεν λειτουργούν τα τμήματαένταξης  λόγω μη τοποθέτησης εκπαιδευτικών. 

– Στο δημοτικό σχολείο Καλαβρύτων λειτουργεί ένα τμήμα ένταξης γιατί έχει τοποθετηθεί μόνο ένας εκπαιδευτικός, ενώ απαιτούνται 2 γιατί ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 12 (18) και εκκρεμούν αξιολογήσεις. 

– Στα Δημοτικά Σχολεία Κλειτορίας και Σκεπαστού δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί αγγλικών καιπληροφορικής. 

– Στα Δημοτικά Σχολεία Ψωφίδας, Δάφνης και Πάου, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, αγγλικών, εικαστικών, μουσικής και πληροφορικής. 

– Στα Δημοτικά Σχολεία Καλαβρύτων & Σκεπαστού η θέση του εκπαιδευτικού πληροφορικής είναι τυπικά καλυμμένη, ουσιαστικά όμως είναι κενή. Ο εκπαιδευτικός που έχει τοποθετηθεί και στα δύο σχολεία βρίσκεται σε  συνεχόμενες άδειες, κρατώντας το σχολείο σε μια κατάσταση ομηρίας, αφού δεν μπορεί να δοθείτα κενά για να έρθει κάποιος άλλος εκπαιδευτικός. Το αποτέλεσμα είναι το μάθημα να μη διδάσκεται στα σχολεία αυτά.

– Στα Δημοτικά Σχολεία Καλαβρύτων, Κλειτορίας και Δάφνης, αν και λειτουργεί το διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα, δεν υπάρχει καμία ειδικότητα από αυτές που  “διαφημίστηκαν” για τους μαθητικούς ομίλους. Δηλαδή, δεν υπάρχει δάσκαλος πληροφορικής για τη ρομποτική, δάσκαλος μουσικής για τα μουσικά όργανα, γυμναστής για τους χορούς κ.ο.κ. 

– Σε κανένα από τα Νηπιαγωγεία δεν έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός αγγλικής  γλώσσας. Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο είναι ένας θεσμός  που προωθείται και διαφημίζεται ενεργά τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της  υποστήριξης της εξοικείωσης των μαθητών/τριων με την αγγλική γλώσσα. 

  1. Για άλλη μια σχολική χρονιά, ενώ βρισκόμαστε στον Ιανουάριο, τα σχολεία τουδήμου μας είναι υποστελεχωμένα. Όλους αυτούς του μήνες ταλανίζονται από τις ελλείψεις προσωπικού, από τις συνεχείς εναλλαγές προσωπικού, από τις συνεχείς εναλλαγές  ωρολογίων προγραμμάτων, από τις αλλαγές στις αναθέσεις των μαθημάτων για να καλυφθούν τα κενά. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην επηρεάσουν αυτές οι  ελλείψεις τους μαθητές. Οι διευθυντές ενημερώνουν συνεχώς, εγγράφως ή/και προφορικώς, την Διεύθυνση για τα κενά στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι γονείς ζητούν  το αυτονόητο. Τα σχολεία να έχουν όλους τους εκπαιδευτικούς που δικαιούνται ώστε τα  παιδιά τους να έχουν τη μόρφωση που τους αρμόζει. Όμως, αυτό δεν είναι στο χέρι των διευθυντών των σχολείων, οι οποίοι καλούνταιαπό τους γονείς να λογοδοτούν για τις ελλείψεις αυτές. Ο Δήμος Καλαβρύτων έχει σταθεί αρωγός, φροντίζοντας τα σχολεία της περιοχής του να είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως  διαδραστικούς πίνακες και εργαστήρια πληροφορικής και είναι κρίμα να μένουν αχρησιμοποίητα. 
  2. Διαχρονικά, υποστελεχωμένα είναι και τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της περιοχής του ορεινού μας Δήμου (η στελέχωση της τρέχουσας σχολικής σαιζόν  στην Δευτ/θμια Εκπ/ση, είναι κάπως καλύτερη) και η έγκαιρη και σταθερή στελέχωση  των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον  απομακρυσμένο και ορεινό Δήμο μας, πρέπει να γίνεται, όπως και στα μεγάλα αστικά  κέντρα. 
  3. Η απόφαση (Ψήφισμα) αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2023 και να υποβληθεί προς: α) τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων – Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας &  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, β) την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Αχαΐας, γ) το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Αχαΐας (ΠΥΣΠΕ), δ) την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (ΠΥΣΔΕ) καΙ  ε) τους κ.κ. Βουλευτές Αχαΐας, για τις περεταίρω ενέργειές τους και τα τοπικά και  περιφερειακά ηλεκτρονικά μέσα ειδησεογραφίας. 

 Ο Πρόεδρος     Ο Δήμαρχος       Τα Μέλη 

Σχετικές δημοσιεύσεις