Το πρώτο λεωφορείο στα Μαζέϊκα που συνέδεε τα χωριά μας με τον έξω κόσμο ( ο Κυρίτσης)!!

Για να θυμούνται οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι!!
Το πρώτο λεωφορείο στα Μαζέϊκα που συνέδεε τα χωριά μας με τον έξω κόσμο (ο Κυρίτσης)!!

πηγή – Alexis Kollias

Σχετικές δημοσιεύσεις