Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος Δήμου Καλαβρύτων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρείανα υποβάλλει προσφορά για προβολή, ανάδειξη τοπικής ιστορίας δημοτικού μουσείου ολοκαυτώματος

Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος Δήμου Καλαβρύτων

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία που δύναται να παρέχει το σύνολο ή μέρος των προβλεπόμενων ειδών για τον εξοπλισμό του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Αναλυτικά προβλέπεται:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΜ.Μ.ΠΟΣΟΤΤΙΜΗΦΠΑΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1Κινητή ΈκθεσηΑΠΟΚ15.000,001.200,006.200,00
2Δημιουργία Ιστορικής διαδρομής – Έκδοση ΕντύπωνΑΠΟΚ12.200,00528,002.728,00
3Εκπαιδευτικά Προγράμματα – ΜουσειοσκευέςΑΠΟΚ18.000,001920,009.920,00
4Προμήθεια Βοηθητικού Εξοπλισμού (επίπλωσης και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός)ΑΠΟΚ14.792,901.150,305.943,20
ΣΥΝΟΛΟ19.992,904.798,30       24.791,20

Το έργο αφορά το σύνολο ή μέρος των ειδών και υπηρεσιών που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό του Δημοτικού Μουσείου Δημοτικού Ολοκαυτώματος.


Ζητούνται οι εξής προδιαγραφές:

1)Κινητή Έκθεση:
Η κινητή έκθεση θα αποτελείται από 25 panel διαστάσεων ύψους: 1,8 μ. και πλάτους: 1,2 μ. που θα παραθέτουν πληροφοριακό υλικό (κείμενα και έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες) για την ιστορία του Ολοκαυτώματος στην περιοχή των Καλαβρύτων.
Τα panel θα είναι από άκαμπτο υλικό αντοχής τύπου kappa line με πάχος 10mm ή ισοδύναμο αυτού, ελαφρού βάρους, στα οποία θα εκτυπωθεί ψηφιακά το πληροφοριακό υλικό και θα γίνει πλαστικοποίηση.
Επιπλέον τα panel θα βρίσκονται σε θήκες για την μεταφοράς τους καθώς επίσης θα υπάρχουν σε κάθε panel σύνδεσμοι ανάρτησης.
Η κινητή έκθεση θα είναι δίγλωσση ( ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ).
Η κινητή έκθεση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιοδική έκθεση – πληροφοριακό υλικό σε δράσεις του μουσείου, του Δήμου Καλαβρύτων και ως δανειζόμενη έκθεση σε άλλους φορείς – μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
To Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και η ορισθείσα από αυτό επιστημονική επιτροπή, σε συνεργασία και συνεννόηση με τον ανάδοχο, θα παραδώσει τα κείμενα, το φωτογραφικό υλικό και κάθε είδους πληροφοριακό υλικό στον ανάδοχο. Η μετάφραση αυτών στην αγγλική γλώσσα, η επεξεργασία των φωτογραφιών, ο καλλιτεχνικός και ο γραφιστικός σχεδιασμός, η εκτύπωση και η κατασκευή υπόκεινται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Πριν το τελικό προϊόν, θα πρέπει να υπάρχει κατατεθειμένο προσχέδιο από τον ανάδοχο προς έγκριση από την ορισθείσα, από το Δ.Σ. του μουσείου, Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή.
Στα παραδοτέα, προς το μουσείο, θα είναι: α) τα 25 πάνελ, β) οι θήκες μεταφοράς αυτών, γ) οι σύνδεσμοι ανάρτησης και δ) σε ψηφιακή μορφή τα αρχεία παραγωγής καθώς το υλικό και τα πνευματικά δικαιώματα αυτού θα αποτελούν ιδιοκτησία του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.


2) Δημιουργία Ιστορικής διαδρομής – Έκδοση Εντύπων:
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενοποίηση των ιστορικών χώρων της πόλης των Καλαβρύτων με την δημιουργία μιας Ιστορικής διαδρομής για περιπατητές, για επισκέπτες καθώς και για σχολεία. Η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί με την δημιουργία ενός τρίπτυχου συνδυαζόμενου με έναν χάρτη περιήγησης, τα οποία θα παρουσιάζουν πληροφοριακό υλικό (κείμενα – φωτογραφίες αξιοθέατων – χάρτη) σε δύο γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά).
Το μεν τρίπτυχο θα έχει τις εξής προδιαγραφές: διάσταση Α4 (21χ29,7 εκ.) θα είναι αναδιπλούμενο, σε χαρτί velvet 120 γραμμάρια, με διπλή όψης εκτύπωση και τετράχρωμο (4χρωμο).
Ο δε χάρτης ιστορικής διαδρομής θα έχει τις εξής προδιαγραφές: διάσταση σε πλήρη ανάπτυξη 50χ70 εκ., αναδιπλούμενος, σε χαρτί velvet 80 έως 100 γραμμάρια, με διπλής όψης εκτύπωση και τετράχρωμο (4χρωμο).
Το τρίπτυχο και ο χάρτης θα φέρουν πληροφοριακό υλικό και στις δύο πλευρές τους στα Ελληνικά – Αγγλικά. Ο χρήστης του τρίπτυχου και του χάρτη θα έχει την δυνατότητα της αυτόνομης ξενάγησής του στην πόλη των Καλαβρύτων και στα κυριότερα αξιοθέατα της.
Ενδεικτικά αναφέρονται τοποθεσίες, που θα συμπεριληφθούν στον χάρτη, όπως: α) το Ιστορικό Νεκροταφείο της πόλης, β) ο Τόπος της Εκτέλεσης στην πόλη των Καλαβρύτων, γ) το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, δ) ο Ιστορικό Ναός της πόλης, ε) ο σταθμός του Οδοντωτού και διασωθέντα κτήρια από την καταστροφή, στ) οι Τόποι Εκτέλεσης – Μνημεία που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και κτλ.
Το τρίπτυχο και ο χάρτης θα συνδυάζονται και με την ήδη υπάρχουσα ψηφιακή εφαρμογή αυτόνομης ξενάγησης του μουσείου.
Τα αντίτυπα του τρίπτυχου θα είναι 3000 τεμάχια και τα αντίτυπα για τους χάρτες θα 1000 τεμάχια.
To Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και η ορισθείσα από αυτό επιστημονική επιτροπή, σε συνεργασία και συνεννόηση με τον ανάδοχο, θα παραδώσει τα κείμενα (Ελληνικά – Αγγλικά) και κάθε είδους πληροφοριακό υλικό στον ανάδοχο. Η λήψη των αναγκαίων φωτογραφιών και η επεξεργασία αυτών, καθώς ο καλλιτεχνικός και ο γραφιστικός σχεδιασμός και η εκτύπωση υπόκεινται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Πριν το τελικό προϊόν, θα πρέπει να υπάρχει κατατεθειμένο προσχέδιο από τον ανάδοχο προς έγκριση από την ορισθείσα, από το Δ.Σ. του μουσείου, Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή.
Στα παραδοτέα, προς το μουσείο, θα είναι: α) τα τρίπτυχα, β) οι χάρτες και τα γ) σε ψηφιακή μορφή τα αρχεία παραγωγής καθώς το υλικό και τα πνευματικά δικαιώματα αυτού θα αποτελούν ιδιοκτησία του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.


3) Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Μουσειοσκευές:
Σκοπός του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος είναι η προβολή της ιστορίας του Ολοκαυτώματος κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καθώς και για τις επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή και στις ζωές των κατοίκων. Πρωταρχικός στόχος-ρόλος του Μουσείου είναι εκπαιδευτικός-μορφωτικός.
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην δημιουργία εκπαιδευτικών διαδραστικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους μαθητές της Προσχολικής Αγωγής, του Δημοτικού – Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και για επισκέπτες -οικογένειες. Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στα παιδιά την Τοπική Ιστορία της πόλης των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής.
Στο πλαίσιο της δράσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα κατασκευαστούν και μουσειοσκευές, οι οποίες θα περιέχουν διδακτικό υλικό που θα εναρμονίζεται με την καθορισμένη ύλη του Υπ. Παιδείας και σε συνδυασμό με την ιστορία των εκθεμάτων του μουσείου θα δύνανται να λειτουργούν ως δανειστικό υλικό για τα σχολεία έτσι ώστε οι μαθητές να προετοιμάζονται για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος εντός των χώρων του μουσείου.

Ακολουθεί σε αρχείο PDF ολόκληρη η ανακοίνωση:Συνημμένα αρχεία:

Σχετικές δημοσιεύσεις