Ο Δήμος Καλαβρύτων στις «Λευκές Περιοχές» με δωρεάν πρόσβαση στην τηλεοπτική κάλυψη.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 14177/14-05-2021 η περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων εντάσσεται στις περιοχές που αποκτούν δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στην τηλεοπτική κάλυψη μέσω του προγράμματος «Λευκές Περιοχές» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διάστημα οκτώ (8) ετών.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ψηφιακά μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2021 στην σελίδα white-areas.gov.gr, χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των δικαιούχων μέσω των ΚΕΠ του Δήμου με προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας και του αριθμού Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Link: Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σχετικές δημοσιεύσεις