ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ: Εισήγηση αντιδημάρχου Ασημάκη Μιχαλόπουλου, για ήπιες παρεμβάσεις στην πλατεία Κλειτορίας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ»

ΠΡΟΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων:

Παρακολουθώντας το ανωτέρω έργο να κατασκευάζεται εκ του σύνεγγυς, οφείλω λειτουργώντας με γνώμονα το κοινό καλό και με το κριτήριο της τοπικής κοινωνίας που θα παραλάβει το έργο να επισημάνω και να εισηγηθώ ως προς κάποιες κατασκευαστικές τροποποιήσεις πού πρέπει να προλάβουμε: 

α) Δέντρα, να απομακρυνθούν τα έξι (6) κεντρικά πλατάνια στον κεντρικό άξονα της πλατείας διότι καταλαμβάνουν υπέρμετρο χώρο από το σύνολο της πλατείας, τα παρτέρια τους είναι διαστάσεων 1,75μ.χ1,75μ. έκαστο, καθώς και δύο δυσλειτουργικές μουριές. Είναι η κεντρική μας πλατεία που εξυπηρετεί της ανάγκες εκδηλώσεων και συναθροίσεων και δεν έχει προβλεφθεί καν ανοιχτός χώρος συνάθροισης, τα συγκεκριμένα πλατάνια δεν έχουν αναπτυχθεί σωστά ούτε ως προς το τελείως επιφανειακό ριζικό τους σύστημα, ούτε ως προς την υπέργεια ανάπτυξή τους (άνυδρα και κακοσχηματισμένα), είχαν καταστρέψει την παλαιότερη πλακόστρωση λόγω του επιφανειακού ριζικού τους και για το λόγο αυτό θα καταστρέψουν μακροπρόθεσμα και την καινούργια διαμόρφωση, επίσης η ανωμαλία της επίστρωσης είχε προκαλέσει πληθώρα ευτυχώς, μικροατυχημάτων. Με την άποψη μου για τα συγκεκριμένα δέντρα έχει συνυπογράψει και ο Γεωπόνος Πραγματογνώμονας, Γεώργιος Σιγαλός, που σας επισυνάπτω την πραγματογνωμοσύνη του. Να επισημάνω ότι δεν τάσσομαι κατά του πράσινου της πλατείας, μια και θα παραμείνουν 10 παλαιά δέντρα στην πλατεία και θα φυτέψουν και 22 καινούργια στην περίμετρο της πλατείας.

β) Πεζοδρόμια, να έχουν ομοιόμορφη διαμόρφωση και όχι τμηματική, το ένα τμήμα με γρανίτη και το άλλο με επίστρωση σχιστόλιθων, δημιουργούν σύγχυση και εντύπωση μεροληπτικής αντιμετώπισης. 

γ) Βάθρο μνημείου, να επενδυθεί και αυτό ώστε να μην φαίνεται ως τύμβος, για να εναρμονιστεί με την υπόλοιπη πλατεία.

δ) Γκαζόν, στο χώρο πίσω από το ηρώο έχει προβλεφθεί χώρος για ανάπτυξη γκαζόν, χωρίς να διαθέτει υπηρεσία πράσινου η δημοτική μας ενότητα, από μόνο του αυτό μας κάνει σαφές πώς θα είναι αδύνατη η συντήρησή του, θα καταστραφεί και θα γίνει εστία μόλυνσης, ακαθαρσιών σκύλων και αισθητικής παραμέλησης. Να επενδυθεί λοιπόν και αυτός ο χώρος με την ανάλογη επίστρωση. 

ε) Παρτέρια δέντρων, να καλυφθούν με γαλβανισμένες επισκέψιμες σχάρες περιμετρικά των κορμών, ώστε να τα προστατεύουν, να δημιουργούν ενιαία επιφάνεια και όχι οπτικές τρύπες. 

                                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                          ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

                                         Ασημάκης Μιχαλόπουλος

Σχετικές δημοσιεύσεις