Τρία νέα μηχανήματα έργου στον Δήμο Καλαβρύτων

Τρία νέα μηχανήματα έργου, φορτωτές – εκσκαφείς, παρέλαβε ο Δήμος Καλαβρύτων,

Πρόκειται για προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ, η πράξη χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή /και συνοδευτικών εξοπλισμών», διαδικασία η οποία είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

“Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν σε όλο το φάσμα καθημερινών αναγκών του Δήμου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πρασίνου και Καθαριότητας.

Σχετικές δημοσιεύσεις