ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ: Ιστορική μέρα για τη Κλειτορία & το Σύλλογο Καλαβρυτινών Πειραιά

Ιστορική μέρα για το Σύλλογο Καλαβρυτινών Πειραιώς. Τοποθετήθηκε το υπόβαθρο και το βάθρο που θα στηθεί ο Ανδριάντας του Π.Π.Γερμανού στην ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ Καλαβρύτων, εκεί πού είπε τό ΌΧΙ. Θα επακολουθήσει λεπτομερής αναφορά, ως και οι ανταλλαγείσες προσφωνήσεις και οι προτάσεις του Προέδρου του συλλόγου Αθ.Π.Χρονοπούλου.Παρουσία του ιερέως κ. Ν.Παπαϊωάνου και μελών του εκκλησιαστικού Συμβουλίου, του Αντιδημάρχου κ. Σωτηρίου Δουκλειά, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων ,των μελών τού συλλόγου μας, και πλήθος κατοίκων, εξηγήσαμε περιληπτικά, τα ιστορικά γεγονότα πού έγιναν τότε εκεί και την καταλυτική σημασία που είχαν γιά την έναρξη του αγώνα και τους λοιπούς λόγους που ο σύλλογος ανεγείρει τον ανδριάντα του αοιδίμου Ιεραρχου. Στη συνέχεια κάναμε δύο προτάσεις. την 30 Μαΐου εκάστου έτους και ώρα 09.30 π.μ , ημέρα εκδημίας του , θα τελείται στο διηνεκές από τον σύλλογο μας, μνημόσυνο για ανάπαυση της ψυχής του.

Ο ιερέας και λοιποί απεδέχθησαν με χαρά την πρότασή μας.Επίσης προτείναμε, όπως η επαρχιακή οδός πού περνάει στο κέντρο της Κλειτορίας, έμπροσθεν του Ανδριάντος και συναντιέται με την οδό Π.Π.Γερμανού, στη πόλη των Καλαβρύτων να πάρει το όνομα του Ιεράρχου ή Παλιγγενεσίας ή ανεξαρτησίας ή ελευθερίας.

Οι τοπικοί άρχοντες συμφώνησαν και δήλωσαν ότι, θα εισηγηθούν αρμοδίως, στο κοινοτικό συμβούλιο, στον Δήμο και στην Περιφέρεια ,να υλοποιηθεί η ανωτέρω πρόταση. Εκ μέρους του συλλόγου και εμού προσωπικά ευχαριστούμε όλους τους παρευρεθέντας και ιδιαίτερα τον σεβαστό ιερέα που παρεχώρησε χώρο έμπροσθεν του ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου γιά την τοποθέτηση του Ανδριάντος και την συμπαράστασή του, τον αντιδήμαρχο κ Δουκλειά γιά την πολύτιμη συνεργασία που έχουμε .

Την επόμενη εβδομάδα θα τοποθετηθεί ο Ανδριάντας και στις 30/5/2020 , θα γίνει τό πρώτο μνημόσυνο.

Σχετικές δημοσιεύσεις