Εκπαιδευτικές δράσεις σχεδιάζει ο Δήμος Καλαβρύτων στο σταθμό παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Κλιματικής Αλλαγής του Χελμού

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Καλαβρύτων Αθ. Παπαδόπουλου..

Ο σταθμός Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Κλιματικής Αλλαγής στο όρος Χελμός (ΗΑC)2 ιδρύθηκε το 2015 από το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο του έργου EnTec, με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος FP7 –REGPOT.

Πρόκειται για ένα σταθμό περιφερειακού υποβάθρου, υψηλού υψόμετρου, ο οποίος στοχεύει στη μελέτη φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των αερολυμάτων και των αερίων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Αυτό πραγματοποιείται με τα εξειδικευμένα όργανα συλλογής δειγμάτων και μέτρησης επί τόπου καθώς και αναλύσεων στα εργαστήρια του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΚαλάβρυταPress, ο Δήμος Καλαβρύτων προτίθεται να σχεδιάσει σε συνεργασία με επιστήμονες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων πεζοπορίας και αφήγησης στο Όρος Χελμός για την ανάδειξη των δραστηριοτήτων του Πρότυπου Σταθμού Ατμοσφαιρικών και Κλιματικών μετρήσεων στην κορυφή του Χελμού, όπως επίσης και εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα κλιματικής αλλαγής και για την ανάδειξη του φυσικού τοπίου.

Σχετικές δημοσιεύσεις