Ο Φυσικός μας Πλούτος σε αρμονίαν με την Υγείαν και την Πολιτιστικήν μας Κληρονομιά.

Γράφει ο Γεώργιος  Φωτόπουλος

Στο τέλος περίπου του μηνός Σεπτεμβρίου ε.ε. ένα τουριστικόν γκρουπ από Δανούς Φυσιολάτρες και θαυμαστές της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς επεσκέφθησαν τον Αρχαιολογικόν χώρον της Ψωφίδας και στη συνέχεια όδευσαν για φαγητό και αναψυχή γενικότερον στο φαράγγι του Ερυμάνθου ποταμού στις βορειο-ανατολικές παρώρειες των Λαμπείων Ορέων, όπου το εστιατόριον ΜΥΛΟΣ και οι εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας της οικογένειας Τακτικού.

Στο χώρο προ της εισόδου της έπαυλης Τακτικού τους υπεδέχθη το ένα εκ των τριών παιδιών της οικογένειας, η Παναγιώτα Τακτικού, πρόσωπον της χρονιάς 2018 για την κατηγορίαν ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ενταύθα οφείλω να επισημάνω ότι η Παναγιώτα έχει σπουδάσει Κλασικήν Φιλολογίαν και έχει master με ειδίκευση στο Αρχαίον Θέατρον. Κατά την διάρκειαν των σπουδών της συμμετείχε σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα και έλαβε πολλές διακρίσεις με σημαντικότερην υποτροφίαν από Center For Hellenic Studies του Πανεπιστημίου Harvard. Πέραν αυτών έχει παρακολουθήσει σειράν σεμιναρίων, με αντικείμενον την τέχνην της υψηλής μαγειρικής. το σύνολο των κανόνων για την επιλογήν των κατάλληλων υλικών και την παρασκευήν των εδεσμάτων με στόχον την γευστικήν και οπτικήν απόλαυση. γενικότερον κάθε δραστηριότητα σχετικά με την μαγειρικήν και την απόλαυση του φαγητού. 

  Και για να επανέλθω, στη συνέχεια της υποδοχής εισήλθαν στο χώρο εστίασης και αναψυχής, όπου – πέραν των άλλων – προσφέρεται ντόπια πέστροφα, πέστροφα Ερυμάνθου ποταμού και οξύρρυγχος, εδέσματα νοστιμότατα, με σπουδαίαν διατροφικήν αξίαν, παρασκευασμένα και προσφερόμενα εις τρόπον ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα όλες οι αισθήσεις των εστιωμένων. 

Προϊούσης της φιλοξενίας, πέραν από τα εδέσματα και ποτά, απολάμβαναν και το μεγαλείον του Φυσικού Πλούτου της περιοχής σε συνδυασμό με τις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί με στόχον την καλλίτερη ισορροπίαν ανάμεσα στον άνθρωπον και στο φυσικόν περιβάλλον, καθώς και στην προστασίαν του περιβάλλοντος αυτού.

Αφού ετελείωσε το γεύμα, εξεναγήθησαν στον περιβάλλοντα χώρον από την οικόδεσποινα Παναγιώτα Τακτικού, η οποία για τον παραρρέοντα ποταμόν ετόνισεν ότι αυτός είναι ο ιχθυόεις ποταμός για τον οποίον κάνει λόγον ο Παυσανίας στα Αρκαδικά. Οι πηγές του ευρίσκονται στα Λάμπεια όρη, τα οποία είναι τμήμα του όρους Ερύμανθος. Σε μια από τις πηγές αυτές οι ποιμένες της περιοχής αλίευαν πέστροφες, πράγμα που σημαίνει ότι η περιοχή είναι και λειμώνας πέστροφας. Ο ποταμός Ερύμανθος, σύμφωνα με την αρχήν, που ο θερμός αέρας ανέρχεται και ο ψυχρός κατέρχεται, δημιουργεί μίαν κλιματολογικήν ισορροπίαν, ευεργετικήν για όλα τα έμβια όντα. 

Οι επισκέπτες παρετήρησαν ότι η περιοχή αυτή – απαλλαγμένη από ρύπανση κάθε μορφής και ενισχυόμενη από το φυσικόν περιβάλλον, το οποίον, ως γνωστόν, έχει επιδράσει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση του ανθρώπινου βίου – σφυρηλατεί σύμπνοιαν και συνεργασίαν ανθρώπων και λαών και καλλιεργεί δεξιότητες σωματικές και πνευματικές, σωματικήν ευρωστίαν και ψυχικήν ισορροπίαν στην υπηρεσίαν της κατ’ άμφω υγείας.

Στην συνέχεια η οικοδέσποινα επισημαίνει ότι: ευρισκόμεθα σε απόσταση αναπνοής από την Αρχαίαν Ολυμπίαν, από τον τόπον όπου γεννήθηκαν οι αρχές, που συνθέτουν το Ολυμπιακόν Πνεύμα, με κυριότερη το ιδεώδες της έντιμης προσπάθειας και της ευγενούς άμιλλας. 

Ευρισκόμεθα μέσα σε μια γωνία παρά την βάση ισοσκελούς τριγώνου, το οποίον ενώνει την Αρχαίαν Ολυμπίαν με τον Ομφαλόν της Γης, το μνημείον παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τους Δελφούς και με την Ακρόπολη των Αθηνών, η οποία στέκει σήμερον αγέρωχος Πρεσβευτής του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, ένα μνημείον σύμβολον της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και τέλος το τρίγωνο αυτό ενώνει τους Δελφούς με την Ακρόπολη των Αθηνών.  

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ότι: επειδή ανωτέρω συμπτωματικά μας έφερε κοντά της επ’ ελάχιστον και η ποιμενική ζωή, εζήτησα την άδεια της οικοδέσποινας και αναφέρθηκα στον αγροτοκτηνοτροφικόν τουρισμόν του τόπου μας. 

Κατόπιν αυτού ο αρχηγός των εκδρομέων αυθόρμητα εδήλωσεν ότι: «Γνωρίζω την ποιότητα των Ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων και  μάλιστα ότι το τυρί φέτα κατέχει την πρώτην θέση στην Παγκόσμια Αγορά. Τώρα διαπιστώνω το γιατί, ευρισκόμενος μέσα σε αυτό το ωσαννά του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Αρμονίας και του Ρυθμού». 

Αφού επερατώθη και η ξενάγηση, οι επισκέπτες εδήλωσαν ότι έμειναν με τις καλλίτερες εντυπώσεις, τόσον για τον τόπον, όσον και για το προσωπικόν της επιχείρησης και ότι θα επισκέπτονται την Ψωφίδα κάθε χρόνο.                 

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος – Γεωργάκης

Από Καμενιάνους Καλαβρύτων

Σχετικές δημοσιεύσεις